อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก

การทำกรรมดี หรือกุศลกรรมให้มาก
ย่อมอาจให้ผลอันตัดรอนอกุศลกรรมได้
อกุศลกรรมที่หนักที่แรง จำเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่า
แรงกว่ามาก ๆ จึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงที นั่นคือ
แม้มีอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วมาส่งผล ทำให้ตกอยู่ในที่ร้อนที่คับขัน
กุศลกรรมที่ทำอยู่แม้แรงกว่าหนักกว่า
ย่อมจะสามารถตัดผลของอกุศลกรรมให้ขาดได้ในพริบตา
มีตัวอย่างปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้
จึงไม่ควรลังเลที่จะทำความดี คือ กุศลกรรมให้มาก
ให้สม่ำเสมอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

******

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: