ศีลและปัญญาเป็นยอดในโลก


..ดูก่อนพราหมณ์ ปัญญามีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์
ศีลมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์
ที่ใดมีศีล ที่นั้นมีปัญญา
ที่ใดมีปัญญา ที่นั้นมีศีล
ศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา
ดังนั้น ศีลและปัญญา
จึงได้รับยกย่องว่าเป็นยอดในโลก..

  พระสุตตันตปิฎก
  ทีฆนิกายะ สีลักขันธวัคคปาฬิ เล่ม 6
  ข้อ 317 ย่อหน้า 486
Advertisements

2 responses to this post.

 1. จริงแท้

  Reply

 2. …สาธุ ครับ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: