เรามาทำความรู้จักกับ “ความไม่สงบ” กันเถิด (ต่อ)


ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า
ที่เราไม่สงบนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง
ฉะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม
ก็คือการปฏิบัติเพื่อศึกษาตัวเอง
เมื่อศึกษาตัวเอง เมื่อเห็นตัวเอง เราก็จะเห็นความไม่สงบ
จะเห็นว่า ความไม่สงบเป็นธรรมชาติปกติของเรา
เมื่อรู้เช่นนี้ ก็เริ่มยอมรับและเริ่มศึกษาความไม่สงบได้
เมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นอย่าท้อแท้เสียใจ
ให้พยายามศึกษาความไม่สงบนั่นแหละ

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า
เราต้องทำความรู้จักกับความไม่สงบ
ต้องเห็นหน้าเห็นตาของความไม่สงบให้ชัดเจน
ความไม่สงบมีอยู่ในกมลสันดานของปุถุชนเราๆ ทั่วๆ ไปเป็นปกติ
เราต้องมองห็นความไม่สงบเป็นธรรมะ เป็นกลางๆ
ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี ไม่ต้องเสียใจที่ไม่สงบ
ไม่ต้องยินร้าย ไม่ต้องรังเกียจความไม่สงบ
ไม่ต้องเกิดวิภวตัณหาว่าไม่ต้องการความไม่สงบ
พยายามทำใจเป็นกลางๆ
พยายามระวังตัณหาที่ว่าเราต้องการความสงบ ไม่ต้องการความไม่สงบ
พยายามทำความรู้สึกเฉย ๆ
ถ้าเราทำเฉยได้มากเท่าไร ความสงบก็จะเกิดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
พยายามเข้าใจอย่างนี้

เมื่อความไม่สงบเกิดขึ้น ให้ยกขึ้นพิจารณาเป็นธรรมะในสติปัฏฐาน 4

คือกาย เวทนา จิต ธรรม
ธรรมะมีทั้งกุศลาธรรม อกุศลาธรรม และอพยากตาธรรม
คือ ธรรมะฝ่ายดี ฝ่ายไม่ดี และธรรมะเป็นกลาง ๆ
ใจที่ไม่สงบเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์ 5 เป็นอกุศลาธรรม
ก็ยกขึ้นพิจารณาเป็นธรรมานุปัสสนานี่แหละ
ไม่ต้องมีวิภวตัณหา ไม่ต้องยินร้ายกับอกุศลาธรรมที่ปรากฏอยู่
พยายามทำใจเฉยๆ พยายามเห็นตามความเป็นจริง
ธรรมสักแต่ว่าธรรมะ
ความไม่สงบก็สักแต่ว่าอกุสลาธรรม
อย่ายึดมั่นถือมั่น

อย่าเข้าไปยึดเอามาเป็นปัญหาส่วนตัว เป็นเราเป็นของเรา
เราสงบ เราไม่สงบ พิจารณาเป็นยา
ใช้ฝึกสติ สมาธิ ปัญญา เข้าสู่สติปัฏฐานโดยเฉพาะธรรมานุปสสนา
พยายามเห็นความไม่สงบ เข้าใจควาไม่สงบตามความเป็นจริง
คือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เกิดขึ้นแล้วดับไป

Advertisements

One response to this post.

  1. อ้าว ตอนนี้เรื่องตรงกับที่คอมเมนท์ไว้ตอนก่อนเลย อิอิ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: