โมกษะ


โมกษะ แปลว่า ความหลุดพ้น เรียกว่า นิรวาณ คือปราศจากเครื่องรัดรึงทั้งปวง ความเป็นอิสระทางวิญญาณ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อเข้าสู่ความสุขอันนิรันดร หลักคำสอนที่นำไปสู้่โมกษะ เรียกว่า โมกษคติ มี ๓ ทางคือ

๑. ชญาณมรรค หมายถึง ทางแห่งปัญญาหรือญาณ
๒. กรรมมรรค หมายถึง ทางแห่งกรรม
๓. ภักติมรรค หมายถึง ความจงรักภักดี อุทิศตนเอง ต่อพระเจ้า

Advertisements

One response to this post.

  1. ปัจจัย ต่างๆ เอามาประยุกต์ ใช้ในงานได้เลยนะครับ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: