โลกปาลธรรม ๒


โลกปาลธรรม (โล-กะ-ปา-ละ-ทำ) แปลว่า ธรรมคุ้มครองโลก หมายถึงหลักธรรมที่ทำให้โลกไม่เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย สับสน เป็นธรรมที่นำสันติสุขมาให้แก่ชาวโลก เรียกอีกชื่อว่า เทวธรรม (เท-วะ-ทำ) แปลว่า ธรรมของเทวดา หมายถึงหลักธรรมที่ช่วยทำให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่งดั่งเทวดา ประกอบด้วย

๑. หิริ ความละอายแก่ใจ หมายถึงความละอายที่จะทำชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว โดยไม่ต้องมีผู้ใดบอกกล่าวให้เกิดความละอาย แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตนเอง
๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป หมายถึงความกลัวผลของกรรมชั่วที่ตนเองกระทำไว้ รู้ว่าคนทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เกรงกลัวบาปเพราะรู้และเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม

ความละอายและความเกรงกลัวที่เกิดขึ้นเพราะกฎระเบียบบังคับทางสังคมนั้นไม่จัดเป็นหิริและโอตตัปปะ เพราะเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจของตนเอง ซึ่งสามารถกระทำลับหลังได้ หากไม่มีใครรู้เห็น เช่น สมปองไม่เสพยาบ้าในผับบาร์ เพราะกลัวถูกตำรวจจับแต่กลับมาเสพที่บ้านตามลำพัง เป็นต้น

หากทุกคนมีความละอายและกรงกลัวต่อผลกรรมชั่วที่ตนเองจะได้รับ ย่อมไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ทำให้สังคมสงบสุข อยู่กันด้วยความปราถนาดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: