วิธีละมิจฉาทิฏฐิ


377 วิธีละมิจฉาทิฏฐิ

ปัญหา ทำอย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ และอัตตานุทิฏฐิได้ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เห็นจักษุ… หู… จมูก… ลิ้น… กาย… ใจ… ว่าเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิ รู้เห็น รูป… เสียง… กลิ่น… รส… โผฏฐัพพะ… ธรรมารมณ์…. รู้เห็น จักขุวิญญาณ… โสตวิญญาณ… ฆานวิญญาณ…. ชิวหาวิญญาณ… กายวิญญาณ… มโนวิญญาณ… รู้เห็น จักขุสัมผัส… โสตสัมผัส…ฆานสัมผัส… ชิวหาสัมผัส… กายสัมผัส… มโนสัมผัส… รู้เห็นแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะผัสสะเหล่านี้เป็นปัจจัย ว่าเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เห็นจักษุ (เป็นต้นนั้น) ว่าเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เห็นจักษุ…เป็นต้นนั้น) ว่าเป็นอนัตตา จึงจะละสักกายทิฏฐิได้….”

มิจฉาทิฏฐิสูตร สฬา. สํ. (๒๕๔-๒๕๖)
ตบ. ๑๘ : ๑๘๔-๑๘๙ ตท. ๑๘ : ๑๖๖-๑๖๗
ตอ. K.S. ๔ : ๙๓

Advertisements

10 responses to this post.

 1. Posted by Le temps on March 26, 2009 at 9:23 am

  ทำได้ยากเหลือเกิน(อนุโมทนานะ ที่เอาอะไรดีๆมาฝากันอีกแล้ว)

  Reply

 2. Posted by Strange Loop on March 26, 2009 at 11:28 am

  คำสำคัญ เห็น..คำสำคัญ สิ่งไม่เที่ยงเห็นว่า ..อะไ.รๆก็ เป็นสิ่งไม่เที่ยงยากจัง เห็นยังไงอ่ะ

  Reply

 3. Posted by nee on March 26, 2009 at 12:21 pm

  พยายามอยู่ค่ะ…

  Reply

 4. Posted by เจ้าหงิญ on March 26, 2009 at 12:29 pm

  จับใจความได้นิดหน่อย …แต่คำศัพท์หลายคำเลยที่ไม่รู้ความหมายมัน – -*"ผัสสะ" แต่บางคำก้อคลับคล้ายคลับคลา

  Reply

 5. Posted by Sasina on March 26, 2009 at 6:25 pm

  มิจฉาทิฏฐิ-คือ ความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง สักกายทิฏฐิ หมายถึง ความยึดถือว่า กายกับใจนี้เป็นของตนอัตตานุทิฏฐิ คือความงมงายด้วยการยึดถือผิด ในการที่เห็น ขันธ์ ๕ แต่ละขันธ์ว่า เป็นตน ๑ เห็นตนว่ามีขันธ์นั้น ๑ เห็นขันธ์นั้นในตน ๑ เห็นตนในขันธ์นั้น ๑ (ลอก ๆ ๆ มาทั้งน้าน )

  Reply

 6. Posted by Panisara on March 27, 2009 at 3:34 pm

  รู้ เห็น ละ …แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ

  Reply

 7. Posted by ATISA on March 27, 2009 at 4:00 pm

  อึ๋ย.. ภาษารัยหว่า .. ชอบนะ ธรรมะน่ะ แต่ภาษานี้ อึ้ง…555

  Reply

 8. Posted by Vanilla on March 27, 2009 at 7:47 pm

  หลับๆตื่นๆ

  Reply

 9. Posted by ต้นไม้ใต้จักรวาล on March 27, 2009 at 9:42 pm

  คราวนี้มาภาษาบาลีล้วนๆ ไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ได้คำว่า ทุกขัง อนัตตา และความไม่เที่ยง นอกนั้นไม่รู้แย้ว

  Reply

 10. Posted by kruo on April 3, 2009 at 5:10 pm

  สาธุ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: