บันทึกธรรม


"_"   เมื่อวานได้ไปฟังธรรมที่บ้านอารีย์อีกนะค่ะ   พระอาจารย์คึกฤกธิ์  โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี  มาบรรยายธรรม เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท เหตุที่อิงอาศัยกันเกิด เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ทุกตัว แค่รู้ตัวใดตัวหนึ่งมันก็โยงไปได้หมดทุกตัว และตัวที่มองเห็นได้ชัด ก็คือ ตัณหา 
รายละเอียดต่าง ๆ คงนำมาสาธยายไม่หมด ในเวลา 2 ชั่วโมง จึงบันทึกสั้น ๆ ค่ะ
 
(อวิชชา>>สังขาร>>วิญญาณ>>นามรูป>>สฬายตะ>>ผัสสะ>>เวทนา>>ตัณหา>>อุปทาน>>ภพ>>ชาติ>>ชรา-มรณะ)
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: