อดทน


ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะกลัว

ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันก็เพราะเห็นว่าพอสู้กันได้

ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้ เรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุด

ผู้มีความอดทนมีเมตตา ย่อมเป็นผู้มีลาภ มียศอยู่เป็นสุข เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่าย สามารถปิดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสียได้

คุณธรรมทั้งมวล มีศีลและสมาธิเป็นต้น ย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น ..

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by kruo on May 10, 2008 at 10:39 pm

    ผู้มีความอดทนย่อมมีความเมตตาอยู่ในตัว
    ฝึกความอดทนไว้มากๆจะดีนะโลกจะไม่วุ่นวาย

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: