พระสุตตันตปิฎก


 
หยิบยกส่วนนี้มาให้อ่านกันนะค่ะ
 
"พระไตรปิฎก เล่มที่ 21 พระสุตตันตปิฎก  เล่มที่ 13 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต" 
 
O^_^O     ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา  คนมีปัญญาทรามหารู้ไม่  บุคคลบางคนในโลกนี้สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่า
 ความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร  อภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไร  และการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไร  ท่านผู้นี้ปัญญาทราม
 
ท่านผู้นี้ไม่มีปัญญา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะท่านผู้นี้ไม่อ้างบทความอันลึกซึ้ง อันสงบ ประนีต ที่สามัญชนคาดไม่ถึง ละเอียด
 อันบัณฑิตพึงรู้ได้  อนึ่ง ท่านผู้นี้กล่าวธรรมอันใด ท่านผู้นี้ไม่สามารถจะบอก แสดงบัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้น
 ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้ โดยย่อหรือพิสดาร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำ พึงเห็นปลาเล็ก ๆ ผุดอยู่ เขาพึงทราบได้ว่า กิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไร  ทำให้เกิดคลื่นเพียงไหน มีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้เล็ก ไม่ใช่ปลากตัวใหญ่ ดังนี้  ฉันใด  บุคคล
 
เมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร ฯลฯ
 
@^_^@   ส่วนบุคคลในโลกนี้ สนทนาอยู่กับบุคคล ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ความลึกซึ้งของท่านผู้นี้อย่างไร อภินิหารของท่านผู้นี้อย่าง
 ไร  การถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไร ท่านผู้นี้เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอก เพื่อแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้
 ตื้น  ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้น ทั้งโดยย่อหรือพิสดารได้  ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญา ท่านผู้นี้หาใช่เป็นผู้มีปัญญาทรามไม่ 
 
บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำ พึงเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุด เขาพึงรู้อย่างนี้ว่า กิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไร  ทำให้เกิดคลื่นได้เพียงไหน มีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้ใหญ่ หาใช่ปลาตัวเล็กไม่ 
 
บุคคลสนทนาอยู่กับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ปัญญาพึงรู้ ได้ด้วยการสนทนา….คนมีปัญญาทรามหารู้ไม่
 
Sun
 
 
 
Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by เอหิปัสสิโก on August 29, 2007 at 9:42 am

  สาธุ จ๊ะ ….. นัท 

  Reply

 2. Posted by ลี on April 1, 2008 at 4:36 pm

  แวะมาอ่าน  ปัญญา 
  มหาเตชะ ปัญโญ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: