คมนอกฝัก


 
 คมนอกฝัก
 
คนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลม  สามารถจะอธิบายข้ออรรถข้อธรรม ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง 
แต่กิเลสเพียงหยาบ ๆ  อันเป็นคู่ปรับแห่งศีล   แค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออก   เป็นเพราะขาดความ
สมบูรณ์แห่งศีล  สมาธิ  ปัญญากระมัง จึงได้เป็นอย่างนี้   ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือก ๆ  ปัญญาก็
คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือน เคลือบเอาเสมอเหมือนกระจกทาด้วยปรอท   ฉะนั้น จึงไม่สามารถ
เป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้   ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมอยู่นอกฝัก   คือ
ฉลาดในเชิงพูด เชิงคิด  แต่ดวงจิตไม่มีสมาธิ  นี้ เรียกว่า "คมนอกฝัก"
 
O^_^O
Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Chawanop on April 12, 2007 at 11:21 am

  _/|\\_

  Reply

 2. Posted by ลี on April 1, 2008 at 4:32 pm

  คมก้อคม  ทื่อก้อทื่อ  อะ  แต่ละคน  ไม่เหมือนกานน   อิๆ

  Reply

 3. Posted by kruo on April 13, 2008 at 9:39 am

  คมนอกฝัก ก็คงเป็นการเอาไว้เตรียมต่อสู้ เป็นการประกาศตนเองแสดงความพร้อมเสมอ ในใจไม่ทราบนะ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: